Radno vrijeme 
Pon-Pet: 7 - 19 h
Sub-Ned: 10 - 17 h 

 

Prepoznajte veliko dok je još malo.
Sun Tzu

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Zadnja izmjena: 2.9.2022.

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Društvo DIGITALNI SUPERHEROJ j.d.o.o. Zagreb, Arnoldova 1, OIB: 79823407772, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081334727 (dalje u tekstu ”Društvo” ili ”mi”) registrirano je za usluge informacijskog društva i putem web stranice www.calipto.eu (dalje u tekstu ”Stranica”) nudi svojim korisnicima usluge online edukacije i druge predviđene usluge.

1.2. Molimo da se prije narudžbe bilo kojeg proizvoda ili usluge koje pružamo na Stranici upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: ”Uvjeti”). Pristupanjem Stranici i korištenjem usluga na Stranici prihvaćate ove Uvjete i sva druga pravila objavljena na Stranici, a naročito Pravila privatnosti. Imamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete i druga pravila. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na Stranici. Nastavljanjem korištenja usluga na Stranici pristajete na opisane promjene, stoga savjetujemo povremene provjere.

1.3. Fair pristup prema posjetiteljima Stranice i jasne ugovorne odredbe dio su našeg poslovanja te stoga ovim Uvjetima uređujemo pravila vezana za korištenja naših usluga putem Stranice, naročito vodeći računa o pravu zaštite potrošača. Odredbe ovih Uvjeta kojima se uređuje pravo zaštite potrošača primjenjuju se samo na osobe koje se smatraju potrošačima i ne primjenjuju se na trgovce i druge osobe koje se ne smatraju potrošačima sukladno važećim propisima. Imate li bilo kakva pitanja o Uvjetima i drugim pravilima na Stranici obratite nam se na info@calipto.hr.

2. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Usluge Stranice može koristiti svaka poslovno sposobna i punoljetna fizička osoba te pravna osoba ili druga osoba koja se smatra trgovcem sukladno važećim propisima (dalje u tekstu: ”Korisnik” ili ”vi”). Korisnik može u svojstvu posjetitelja Stranice pregledavati sadržaj Stranice bez obveze registracije korisničkog računa. Ako želi koristiti usluge Društva Korisnik mora registrirati svoj korisnički račun unosom traženih podataka. Ako ste maloljetni ili nemate poslovnu sposobnost postupamo sukladno primjenjivim propisima što može uključivati dodatne zahtjeve kao što su suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika djeteta ili druge radnje. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na Stranici morate se prijaviti u sustav unosom traženih podataka. Prilikom korištenja Stranice i usluga na Stranici prikupljamo određene osobne podatke sukladno Pravilima privatnosti.

2.2. Ovi Uvjeti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno s opisom usluge i naknadom za naručenu uslugu. Korisnik u koracima narudžbe potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Uvjeta i Pravila privatnosti te da je prethodno sklapanju ugovora upoznat s Predugovornim obavijestima. Prilikom registracije korisničkog računa i ispunjavanja narudžbe Korisnik se obvezuje unijeti točne i potpune podatke. Ugovor je sklopljen kada su novčana sredstva naknade za naručenu uslugu vidljiva na bankovnom računu Društva, o čemu Društvo odmah putem e-maila obavješava Korisnika. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom narudžbe usluge snosi Korisnik.

  1. SADRŽAJ I KORIŠTENJE STRANICE

3.1. Imamo pravo u svako doba bez prethodne najave promijeniti, odgoditi, ograničiti pristup ili ukinuti Stranicu, bilo koji dio Stranice i usluge koje pružamo putem Stranice. Imamo pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Stranice kako bismo osigurali poštivanje ovih Uvjeta i primjenjivih propisa. Imamo pravo Korisniku uskratiti daljnje korištenje Stranice te poduzeti druge prikladne mjere ako Korisnik krši ove Uvjete, druga pravila Stranice, važeće propise ili na drugi način onemogućava rad Stranice.

3.2. Korištenjem Stranice dajemo vam ograničeno, neisključivo, neprenosivo i opozivo pravo korištenja sadržaja Stranice i usluga u isključivo osobne svrhe pojedinog registriranog Korisnika, sve sukladno ovim Uvjetima i drugim pravilima Stranice. Korištenjem Stranice Korisnik prihvaća odgovornost za sve radnje poduzete na Stranici. Obveza Korisnika je koristiti Stranicu u skladu s ovim Uvjetima, drugim pravilima Stranice, primjenjivim propisima te općim načelima morala. Naročito se Korisnik obvezuje da neće koristiti Stranicu kako bi naštetio trećim osobama, obavljao nezakonite ili neovlaštene radnje ili prekršio bilo koji važeći propis.

3.3. Urednički sadržaj Stranice naše je vlasništvo. Svi sadržaji na Stranici zaštićeni su pravom intelektualnog vlasništva te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja tih prava. Korisnik osobito nema pravo skidati podatke, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili na bilo koji drugi način mijenjati sadržaj Stranice ili usluga Društva.

3.4. Objavom vašeg sadržaja na Stranici dajete nam pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Imamo pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na vaše osobne podatke.

  1. REGISTRACIJA KORISNIKA

4.1. Aktivacija korisničkog računa vrši se bez naknade. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve radnje poduzete na Stranici. Jedan Korisnik može imati samo jedan korisnički račun. Nije dozvoljeno korištenje imena i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba ili je njihovo korištenje na drugi način nezakonito ili štetno. Imamo pravo odbiti registraciju, ukinuti korisnički račun i poduzeti druge prikladne mjere ako na bilo koji način kršite ove Uvjete i druga pravila Stranice ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad Stranice.

4.2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke. Ne odgovaramo za zlouporabu lozinke. Odmah nakon što prijavite zlouporabu poduzet ćemo prikladne radnje radi zaštite vaših prava. Zlouporabu lozinke možete javiti na e-mail info@calipto.hr.

  1. OBILJEŽJA USLUGA

5.1. Svoje usluge pružamo isključivo putem Stranice i to samo Korisnicima koji imaju registriran korisnički račun. Usluga koju pružamo je edukacija iz područja digitalnog marketinga, online trgovine, izrade web stranice i edukacije iz drugih digitalnih sadržaja. Usluga se pruža na način da Korisnik po uplati naknade za odabranu edukaciju ima pravo pristupa materijalima edukacije. Materijali edukacije mogu obuhvaćati ali nisu ograničeni na video, tekstualni, grafički prikaz i audio zapis edukacije. Video je snimljen unaprijed i edukacije se ne održavaju u živo. Dostava se ne obavlja u fizičkom obliku već isporukom digitalnog sadržaja.

5.2. Usluge na Stranici prikazane su fotografijama i popratnim tekstom koji su ilustrativne i instruktivne naravi. Korisnik pristaje koristiti naše usluge na temelju osnovnog opisa, slika i video materijala koji se nalaze na Stranici. Na Stranici je točno navedeno od koliko se poglavlja i u kojem trajanju sastoji pojedina edukacija. Eventalni neznatni nesklad između opisa edukacije i detalja sadržaja same edukacije ne predstavlja nedostatak stvari u smislu važećih propisa.

5.3. Ako iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti pružiti neku ugovorenu uslugu odmah ćemo vas o tome obavijestiti i ponuditi vam mogućnost otkazivanja ugovorene usluge i povrata uplaćenog iznosa, naknadno pružanje ugovorene usluge ili zamjenu te usluge drugom uslugom po vašem izboru.

  1. KORACI ONLINE NARUDŽBE

6.1. Korisnik na Stranici slobodno pregledava raspoložive edukacije. Korisnik se klikom na pojedinu edukaciju upoznaje s detaljima edukacije kao što su naziv, opis, poglavlja edukacije, stečena znanja, iznos naknade i slično. Ako se Korisnik odluči naručiti pojedinu uslugu, odabranu edukaciju dodaje u košaricu i dobiva detaljan prikaz ukupnog iznosa naknade. Za nastavak postupka narudžbe usluge Korisnik odabire odgovarajuću ikonu.

6.2. U sljedećem koraku Korisnik unosi tražene podatke nužne za sklapanje ugovora i pružanje odabrane usluge, sve sukladno Pravilima privatnosti. Korisniku je u ovom koraku stalno vidljiv sadržaj košarice i ukupni iznos naknade. Po unosu svih traženih podataka, Korisnik potvrđuje svoju narudžbu odabirom odgovarajuće ikone. Tada na unesenu e-mail adresu Korisnik zaprima potvrdu o zaprimljenoj narudžbi koja sadrži potrebne podatke za plaćanje.

6.3. Korisnik ugovorenu uslugu plaća na račun Društva virmanski, putem dostavljenog 2D koda, mobilnim/internet bankarstvom ili putem Corvus Pay sustava za online kartično plaćanje. Više o mogućim načinima plaćanja nalazi se u našim Uvjetima plaćanja. Račun izdajemo prilikom svake podržane uplate novčanih sredstava na račun Društva. Račun dostavljamo na naznačeni e-mail Korisnika. Račun u tiskanom obliku izdajemo samo na zahtjev Korisnika.

  1. NAKNADA

7.1. Naknada za pružanje usluga izražena je u hrvatskim kunama (”HRK”) i Eurima (“€”) uključuje odvojeno iskazani iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je primjenjivo. Cijene usluga podložne su promjenama do trenutka ugovaranja određene usluge s pojedinim Korisnikom, o čemu je Korisnik prethodno obaviješten na jasan i razumljiv način. Imamo pravo odrediti popuste i posebne akcije koje se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, plaćanje na rate ili na poslovne korisnike. Imamo pravo određene edukacije registriranim Korisnicima omogućiti bez naknade.

7.2. Imamo pravo organizirati sustav bodova koji se pripisuju Korisnicima ovisno o broju završenih edukacija i drugim unaprijed objavljenim okolnostima, a koji Korisnicima donose popuste pri kasnijem odabiru edukacija. Bodovi su strogo namjenski privatni digitalni zapisi koji Korisnicima služe isključivo kao digitalni kuponi za korištenje naših usluga. Bodovi se ne mogu iskupiti za adekvatnu novčanu vrijednost, neprenosivi su i njima se ne može trgovati. Korištenjem bodovi prestaju postojati, oni se ne prenose Društvu. U slučaju brisanja korisničkog računa iz bilo kojeg razloga ili korištenja prava na jednostrani raskid ugovora bodovi pojedinog Korisnika se brišu. Više detalja o naknadama, popustima i korištenju bodova nalazi se na Stranici.

  1. INTERAKCIJA KORISNIKA

8.1. Aktivacijom korisničkog računa ostvarujete pravo pristupa na zatvorenom dijelu Stranice na kojem pravo pristupa imaju i drugi Korisnici i na kojem svaki Korisnik ima uvid u korisničko ime i objavljeni sadržaj drugog Korisnika.

8.2. Svaki je Korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim Korisnicima te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te stoga imamo pravo, ali ne i obvezu, nadzirati komunikaciju među Korisnicima koja se odvija putem Stranice. Obvezujete se poštivati naša upozorenja i upute vezano za navedeno. Ne odgovaramo za sadržaj koji Korisnici objavljuju. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video i drugi sadržaj objavljeni na, prenešeni preko ili linkani sa Stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Imamo pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj Stranice po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa Korisnika rješavaju se isključivo između Korisnika. Ne odgovoramo za štetu nastalu kao posljedica takvih odnosa.

  1. ODGOVORNOSTI

9.1. Obvezni ste samostalno si osigurati sve tehničke uvjete kako biste mogli koristiti naše usluge, kao što su prikladan uređaj, software i pristup Internetu. Radi potpunog praćenja edukacije poželjno je znanje engleskog jezika.

9.2. Sukladno važećim propisima odgovaramo za nedostatke usluga koje se mogu naručiti putem Stranice. S obzirom da se radi o isporuci digitalnog sadržaja takva odgovornost je praktično ograničena.

9.3. Pristup Stranici povremeno može biti nedostupan zbog održavanja Stranice ili uvođenja novih sadržaja na Stranici. Takve okolnosti nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ne odgovaramo za eventualne štete nastale Korisniku zbog tehničkih problema, radnji pružatelja telekomunikacijskih usluga i zbog drugih okolnosti izvan naše kontrole. Stranica može sadržavati podatke i linkove na web stranice trećih osoba. Nemamo mogućnost nadzora nad navedenim stranicama niti odgovaramo za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja niti za proizvode i usluge na stranicama trećih osoba.

9.4. Do najveće mjere dopuštene primjenjivim propisima ne odgovaramo za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Korisniku u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Stranici. U slučaju bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete trećih osoba, vezano za sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od nas, te nadoknaditi nam svu sve troškove proizašle iz takvih zahtjeva trećih osoba.

  1. PRAVO KORISNIKA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

10.1. Korisnik koji je izvršio narudžbu sukladno ovim Uvjetima ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od izvršene uplate.

10.2. Korisnik je dužan obavijestiti Društvo o svojoj odluci putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik obrazac ispunjava i šalje izravno na predviđenoj formi na Stranici, a Društvo će Korisniku potvrditi primitak obavijesti bez odgađanja. Ako Korisnik jednostrano raskine ugovor, Društvo će izvršiti povrat uplaćenog novca najkasnije u roku 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata.

10.3. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima predviđenima Zakonom o zaštiti potrošača.

  1. PRIGOVORI KORISNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA

11.1. Na odnose između Društva i Korisnika primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

11.2. Korisnik ima pravo na prigovor zbog bilo kojeg razloga vezanog za ispunjavanje ovog ugovora ili ako je posebno predviđeno propisima. Prigovor se upućuje na e-mail info@calipto.hr ili pisanim putem na adresu naznačenu u članku 1.1. ovih Uvjeta. Na zaprimljeni prigovor ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

11.3. Ovim vas putem obavještavamo o obvezi rješavanja potrošačkih sporova putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Ako se određeni spor ne može riješiti izravno putem postupka po pisanom prigovoru Korisnika, Društvo će u odgovoru obavijestiti Korisnika o rješavanju spora putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova uz pisanu izjavu o mogućnostima pokretanja postupka pred navedenim tijelima te o tome hoće li se upustiti u postupak pred nekima od njih. Podredno, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Nazovite nas!